Heimalestur - skráningarhefti

Skráningarlefti fyrir heimalestur á haustönn.
Janúar - júní

Tvö skjöl:
A4 - tilvalið til að láta ljósritunarvél gera Booklet og brjóta.
A5 - tilbúið hefti til útprentunar. (Muna að velja að prenta báðu megin á pappír.)